Misyon

Siber güvenliğin sağlanması için tüm paydaşların siber güvenlik risklerini bilmeleri, bu risklerin yönetilmesine ilişkin yaklaşımlarının kendileri kadar başkalarını da etkileyebileceğinin bilincinde olmalarına vesile olmak çalışmanın en temel amaçlarındandır.

Bu farkındalık ve yetkinliğin sağlanması için tüm paydaşların gerekli eğitim ve deneyimi kazanmaları sağlanır. Teknik boyutun yanı sıra; hukuki, idari, ekonomik, politik ve sosyal boyutları da içeren bütüncül bir yaklaşım benimsenir.

Bu ana amacı gerçekleştirmek üzere, hedeflerin ve alt eylem maddelerinin belirlenmesi, bunların gerçekleştirilmesinin sağlanması ve denetlenmesi de bu projenin amaçlarındandır.

Vizyon

Bu projenin en önemli amacı toplumun siber güvenlik ile ilgili konularda farkındalığını arttırmak, vatandaşların siber güvenlik teknolojileri konusunda teknik bilgi edinebilmelerine ve kendi yaşamlarında internet kullanım alışkanlıklarında bu bilgileri uygulayabilme yetisi kazanmalarına vesile olmak.