Bireysel Siber Farkındalık Testi

Aşağıdakilerden hangisi siber saldırılara örnektir?